Как Мр Вик подменя канализационната инсталация

В наши дни често срещан проблем се оказват течовете и запушванията. Повечето затруднения в тази насока биват породени от вече остарялата канализационна система в една не малка част от жилищата. Хората не си дават сметка за тези проблеми, докато те самите не напомнят за себе си. Обикновено обаче, когато това се случи, вече говорим за сериозна беда, която реално би могла да засегне всички живущи в сградата. Ето защо е толкова важно старите канализационни системи да бъдат подменяни през определен период от време. Основният професионалист в тази област в гр. София е аварийният водопроводчик Мр Вик! Годините дават своето отражение и за ваша безопасност следва да се съобразите с новостите, които в момента се предлагат. Те в никакъв случай не са глезотия или каприз, а нещо наложително, от което не може да се лишите.

Стара канализационна система у дома

PVC тръби

Твърде остарелите канализации създават купища неприятности. Те се свързват с отблъскващи миризми, наводнение в мазетата и не на последно място създаване на тревоги за съседите в близост. Те също биват наводнени. Стига се до излишни конфликтни ситуации, които допълнително изострят отношенията. Ако това се случва във вашето жилище, веднага потърсете експертна помощ.

Нуждаете се от ремонт на канализацията, който да се извърши в кратки срокове. Ремонтът е свързан с подмяна на остарели канални тръби. Използва се специална техника, която да отговаря на изискванията към днешна дата. Качеството е на първо място. Винаги трябва да държите на него, когато се ориентирате към каквато и да било ремонтна дейност. Вътрешните и външни канализации се подменят както частично, така и цялостно. Това ще прецени професионалист на място след извършване на оглед на жилището.

Най-честите случаи, при които хора от различни краища на страната се обръщат за помощ, се свързват с подмяна на канализационната инсталация с каменинови тръби. Тези тръби са много стари и затова следва да се заменят с нови PVC тръби. Задължително условие в този случаи е да се сменят не само вертикалните, но и хоризонталните каменинови тръби. Те са разположени под замазката на плочата. Основно тези тръби са от желязо, рядко са оловни.

Колкото повече време минава, те започват да корозират и след това протичат. Тук следва да подчертаем един доста съществен факт. Имайте предвид, че при наличие на каменинови тръби тоалетните чинии са с долно оттичане. При последвала смяна на тръбите е задължително да се монтират нови тоалетни чинии със задно оттичане. В големите градове в страната на разположение винаги може да откриете професионални водопроводчици. Те са в готовност да съдействат по всяко време на деня.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *